Ponceau 4R (Đỏ dâu) (C20H11N2Na3O10S3)

Liên hệ

Danh mục: