Bột SAP (Super Asorbent Polymer) là gì?

Polyme siêu hấp phụ (còn gọi là bột sền sệt) có thể hấp thụ và giữ lại một lượng cực lớn chất lỏng so với khối lượng riêng của chúng.

Bột SAP là gì?
Bột SAP là gì?

Các polyme hấp thụ nước, được phân loại là hydrogel khi liên kết ngang, hấp thụ các dung dịch nước thông qua liên kết hydro với các phân tử nước. Khả năng hấp thụ nước của SAP phụ thuộc vào nồng độ ion của dung dịch nước. Trong nước khử ion và nước cất, một SAP có thể hấp thụ 300 lần trọng lượng của nó (từ 30 đến 60 lần thể tích của chính nó) và có thể trở thành chất lỏng tới 99,9%, nhưng khi cho vào dung dịch muối 0,9%, độ hấp thụ giảm xuống khoảng 50 lần trọng lượng của nó [cần dẫn nguồn]. Sự hiện diện của các cation hóa trị trong dung dịch làm cản trở khả năng liên kết của polyme với phân tử nước.

Tổng độ hấp thụ và khả năng trương nở được kiểm soát bởi loại và mức độ của các liên kết chéo được sử dụng để tạo ra gel. Các SAP liên kết chéo mật độ thấp thường có khả năng hấp thụ cao hơn và phình ra ở mức độ lớn hơn. Những loại SAP này cũng có sự hình thành gel mềm hơn và dính hơn. Polyme mật độ liên kết chéo cao thể hiện khả năng hấp thụ và trương nở thấp hơn, nhưng độ bền của gel cứng hơn và có thể duy trì hình dạng hạt ngay cả dưới áp lực khiêm tốn.

Việc sử dụng lớn nhất của SAP được tìm thấy trong các sản phẩm vệ sinh cá nhân dùng một lần, như tã trẻ em, tã người lớn và băng vệ sinh. SAP cũng được sử dụng để ngăn chặn sự xâm nhập của nước vào nguồn điện ngầm hoặc cáp truyền thông, chất giữ nước làm vườn, kiểm soát sự cố tràn và chất thải nước và tuyết nhân tạo để sản xuất hình ảnh và sân khấu. Việc sử dụng thương mại đầu tiên là vào năm 1978 để sử dụng trong khăn ăn nữ tính ở Nhật Bản và khăn trải giường dùng một lần cho bệnh nhân ở viện dưỡng lão ở Hoa Kỳ. Các ứng dụng ban đầu tại thị trường Mỹ là với các nhà sản xuất tã nhỏ trong khu vực cũng như Kimberly Clark.

Định nghĩa IUPAC

Polyme siêu hấp phụ: Polyme có thể hấp thụ và giữ lại một lượng cực lớn chất lỏng so với khối lượng của chính nó.

Ghi chú:

  • Chất lỏng được hấp thụ có thể là nước hoặc chất lỏng hữu cơ.
  • Tỷ lệ trương nở của polyme siêu hấp phụ có thể đạt tới thứ tự 1000: 1.
  • Các polyme siêu hấp phụ cho nước thường là các đa phân tử.