Giới thiệu công ty

Tại Natra Global, chúng tôi cố gắng không ngừng làm hài lòng khách hàng, đảm bảo phúc lợi của nhân viên và đóng góp cho tiến bộ xã hội tốt hơn…

 

Giới thiệu về Bột SAP

Polyme siêu hấp phụ (còn gọi là bột sền sệt) có thể hấp thụ và giữ lại một lượng cực lớn chất lỏng so với khối lượng riêng của chúng…

 

Lịch sử phát triển của Bột SAP

Cho đến những năm 1920, các vật liệu hấp thụ nước là các sản phẩm xenlulo hoặc sợi. Lựa chọn là giấy lụa, bông, bọt biển và bột giấy…